10 loại thực phẩm cực tốt cho mẹ mới sinh

Sự tiêu hao sức khoẻ và năng lượng của sản mẹ mới sinh là rất lớn, BS Đặng Minh Phương gợi ý 10 loại thực phẩm rất tốt cho mẹ mới sinh.